Strata 3
Strata 3
newspaper
Seven panels - each panel 24" x 36"