Strata 4
Strata 4
newspaper
Seven panels - each panel 24" x 36"