Strata 5
Strata 5
newspaper
Seven panels - each panel 24" x 36"