Strata 7
Strata 7
newspaper
Seven panels - each panel 24" x 36"